Βιογραφικό σημείωμα

Ο Βασίλης Οικονόμου είναι Διευθυντής Πληροφορικής και Ψηφιακής Εκπαίδευσης στο Ελληνο – Αμερικανικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα – Κολλέγιο Αθηνών και Ψυχικού. Κατέχει τη θέση του Συμβούλου Διοικητικού Συμβουλίου για θέματα Πληροφορικής στο Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού. Από το 1994 μέχρι και το 2020 ήταν Υπεύθυνος Πληροφορικής και Ψηφιακής Εκπαίδευσης στα Εκπαιδευτήρια Δούκα, καθλως και της Ομάδας Μαθητικού Υπολογιστή, με στόχο την ένταξη και αξιοποίηση του ατομικού Μαθητικού Υπολογιστή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι πιστοποιημένος αξιολογητής εταιριών με πρακτική εμπειρία στην αξιολόγηση εταιριών στο επίπεδο «Δέσμευση στην Επιχειρηματική Αριστεία» – European Foundation for Quality Management Validator. Από το 2014 είναι σύμβουλος της SoFIA Education Experts Ltd. Το 2013 κερδίζει τη διάκριση Expert Educator και εκπροσωπεί τη χώρα μας (2014) στον Παγκόσμιο Διαγωνισμό Πρωτοπόρων Δασκάλων που διοργανώνει η Microsoft στη Βαρκελώνη.  To 2014  κερδίζει με την ομάδα μαθητών του τον Ευρωπαϊκό διαγωνισμό προγραμματισμού: Kodu Kup (e-skils, European School Net, Microsoft). Το 2015 επιλέγεται εκ νέου ως Expert Educator (MIEExpert15) και ορίζεται ως ο ένας από τους δεκατρείς Microsoft Fellows στον κόσμο και κριτής των έργων των ομάδων οι οποίες διαγωνίστηκαν στο SEATTLE (USA). Έχει διακριθεί και βραβευτεί για έργα σχετικά με την εισαγωγή της μεθοδολογίας «1:1» στην Εκπαίδευση, καθώς και για την επίδραση του ψηφιακού υλικού στις μεθοδολογίες εκπαίδευσης και στο ρόλο του Εκπαιδευτικού. Έχει συμμετάσχει ως ερευνητής και αναλυτής – προγραμματιστής στην σχεδίαση και υλοποίηση πάνω από 50 ερευνητικών έργων σχετικά με τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση αλλά και στην Ειδική Αγωγή. Έχει συμμετάσχει επίσης στην ανάπτυξη ερευνητικού και αναπτυξιακού λογισμικού στις περιοχές αυτές, με πάνω από 80 τίτλους λογισμικού, καταρτίζοντας παράλληλα εκατοντάδες εκπαιδευτικούς στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πρακτική. Έχει αναπτύξει Συστήματα Διαχείρισης Δεδομένων (M.I.S.), σε αρκετά προγραμματιστικά περιβάλλοντα.  Έχει δημοσιεύσει άρθρα και μελέτες σε περιοδικά και έχει παρουσιάσει εισηγήσεις σε επιστημονικά συνέδρια με θέμα την «Εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία» και την «Ποιότητα στην Εκπαίδευση». Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζουν στη  διεύρυνση την μεθοδολογίας «1:1», το Mixed Reality στην εκπαίδευση, τις διαδραστικές επιφάνειες και το ποιοτικό εκπαιδευτικό λογισμικό. Όραμά του είναι να εμπλεξει όσο το δυνατό μεγαλύτερο αριθμό μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων στην αξιοποίηση της Tεχνολογίας στην Εκπαίδευση.

______

Vassilis Economou is currently Director of Informatics and Digital Education at Athens College | Hellenic – American Educational Foundation. He is also advisor of Informatics at the Hellenic Foundation of Culture. From 1994 to 2020 he was Head of the Dpt. of Informatics and Digital Education at Doukas School. From 2004, he was in charge of Doukas School “1:1 Computing Team”, which aimed to incorporate the Student Personal Computer in education. He is also Senior Consultant at SoFIA Education Experts Ltd. He is certified validator specialized in the evaluation of companies according to the standards of the European Foundation for Quality Management – “Commitment to Excellence”. In 2013 he was been nominated Expert Educator and represented Greece in the Microsoft Global Forum organized in Barcelona, Spain (2014). In 2014, he and his student team won the first place at the European Programming Competition Kodu Kup (e-skils, European School Net, Microsoft). In 2015 he was reselected as Expert Educator (MIEExpert15) and became one of the thirteen Microsoft Fellows in the world who judge the projects of teams participating at Microsoft Global Forums (Seattle, USA). He has received awards and distinctions for projects concerning the introduction of «1:1» methodology in Education as well as the impact of digital material on educational methodologies and on the role of the Teacher. As researcher and analyst-programmer, he participated in the development of more than 50 projects concerning ICT in Education and Special Education as well and of more than 80 software titles of ICT software. He continues to train hundreds of teachers on how to implement ICT into educational practice. He has developed various Management Information Systems in several programming environments, has published articles in educational magazines and presented several papers in scientific conferences related to the “introduction of ICT in education” and “quality in education”. His research interests involve «1:1» Methodology, Mixed Reality, Interactive Surfaces and quality educational software. His vision is to engage as many students, educators and parents as possible to efficiently use technology in Education.