1:1

Μεθοδολογίες «1:1»

Η «Εκπαιδευτική Τεχνολογία 1:1» (“1:1 educational computing”) είναι η πρακτική εκείνη κατά την οποία κάθε μαθητής μέσα σε μια τάξη διαθέτει έναν ατομικό, μαθητικό, υπολογιστή, με τον οποίο συμμετέχει στις μαθησιακές δραστηριότητες. Η πρακτική αυτή αναδεικνύει, καθώς εξελίσσεται, τα πολλά οφέλη που προσφέρει, όπως είναι τα ακόλουθα:

ο μαθητής γίνεται συμμέτοχος στην προσωπική του μάθηση και στα εκπαιδευτικά δρώμενα, δημιουργός των «τεχνημάτων» του,

ο εκπαιδευτικός γίνεται συνεργάτης και καθοδηγητής, οργανώνει, εμπνέει και δημιουργεί βιωματικές δραστηριότητες, «απελευθερώνει τις δυνάμεις» του μέσα στην τάξη, καλλιεργεί την πρωτοβουλία, την υπευθυνότητα, την κριτική σκέψη,

με τα ποικιλόμορφα εργαλεία του μαθητικού υπολογιστή, εξατομικεύεται η διδασκαλία, ενισχύονται οι πολλαπλές αναπαραστάσεις, προωθείται η έρευνα και η αναζήτηση πληροφοριών. (www.doukas.gr)

Στις επιλογές αυτής της περιοχής υπάρχουν αρκετά στοιχεία για το εγχείρημα.

Περιέχονται επίσης, ορισμένες από τις σχετικές παρουσιάσεις που έχουν γίνει σε ημερίδες, συνέδρια καθώς και άρθρα σε περιοδικά.

Μια σχετική συνέντευξη: http://www.emea.gr/βασίλης-οικονόμου-εκπαιδευτήρια-δούκα-νέες-τεχνολογίες/344532