Ομάδες …όπως ΤΕΑΜs

Η «Ομάδα» στα Μαθηματικά (…από τη Wikipedia)

Είναι ένα σύνολο στοιχείων εφοδιασμένο με μία πράξη, η οποία συνδυάζει δύο στοιχεία του συνόλου για να σχηματίσουν ένα τρίτο στοιχείο που ανήκει επίσης στο σύνολο, ικανοποιώντας ταυτόχρονα τέσσερις συνθήκες που ονομάζονται αξιώματα της ομάδας και αναφορικά είναι η κλειστότητα, η προσεταιριστική ιδιότητα, η ύπαρξη ουδέτερου στοιχείου και η ύπαρξη αντιστρόφων. Ένα από τα πιο γνώριμα παραδείγματα ομάδας είναι το σύνολο των ακεραίων με την πράξη της πρόσθεσης. Η πρόσθεση δύο οποιονδήποτε ακεραίων έχει ως αποτέλεσμα ακέραιο. Η αφηρημένη διατύπωση των αξιωμάτων της ομάδας, τις καθιστά ένα κυρίαρχο εργαλείο της έρευνας στους περισσότερους κλάδους της αφηρημένης άλγεβρας αλλά και σε άλλους τομείς. Οι ομάδες συνδέονται στενά με την έννοια της συμμετρίας.

Η «Ομάδα» στην κοινωνία (…από τη Wikipedia)

Κοινωνική ομάδα είναι ένα σύνολο ανθρώπων που βρίσκονται σε αλληλοεπίδραση σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό ως προς την επίτευξη ενός σκοπού που τελικά καθορίζει και τον τύπο της ένταξής τους σε μια συγκεκριμένη ομάδα. Έτσι π.χ. συγκεντρωμένα άτομα στη στάση λεωφορείου, ενώ είναι ένα σύνολο ανθρώπων, που μπορεί να συναναστραφούν και να επικοινωνήσουν μεταξύ τους για κάποιο χρονικό διάστημα, δεν συνιστούν κοινωνική ομάδα, αλλά ομάδα προσέγγισης γιατί δεν επικοινωνούν συστηματικά και δεν εργάζονται για έναν κοινό σκοπό ή μια ομάδα πίεσης η οποία κατά κανόνα είναι μια ομάδα απρόσωπη χωρίς δηλαδή το στοιχείο της σωματικής προσέγγισης.

Οι «Ομάδες» κατά Microsoft

Το περιβάλλον Microsoft Teams αποτελεί ένα κόμβο για ομαδική συνεργασία στο Office 365 που ενοποιεί τα άτομα, το περιεχόμενο και τα εργαλεία που χρειάζεται η ομάδα για την εύρυθμη και παραγωγική λειτουργία της. Ένας ψηφιακός χώρος για δημιουργία και λήψη αποφάσεων ως ομάδα, χωρίς περιορισμούς στο τι μπορούμε να πετύχουμε. Αποτελεί συγκέντρωση αρκετών εργαλείων σε έναν κοινόχρηστο χώρο εργασίας, όπου μπορούμε να συνομιλούμε, να συσκεπτώμεθα, να μοιραζόμαστε αρχεία και να εργαζόμαστε με εκπαιδευτικές ή/και επιχειρησιακές εφαρμογές.

…ένα ασφαλές ψηφιακό περιβάλλον λοιπόν, στο οποίο με πολύ εύκολο τρόπο:

 1. Δημιουργούμε ομάδες προσκαλώντας μέλη (μόνο με το e-mail τους) με κοινόχρηστους πόρους.
 2. Δημιουργούμε κανάλια επικοινωνίας (υπο-ομάδες) τα οποία διαθέτουν με τη σειρά τους κοινόχρηστο αποθετήριο, εφαρμογές, εργασίες και προγραμματισμό εργασιών, κ.λπ.
 3. Επικοινωνούμε ομαδικά αλλά και ατομικά με κείμενο αλλά κυρίως με την ίδια ευκολία και μέσω βίντεο.
 4. Προγραμματίζουμε το χρόνο μας, αλλά και συσκέψεις με όλα τα μέλη της Ομάδας ή/και κάποια μόνο από αυτά.
 5. Οργανώνουμε κοινό αποθετήριο ψηφιακού υλικού, με τη δομή που χρειάζεσαι.
 6. Εργαζόμαστε ταυτόχρονα με μέλη της Ομάδας σε κοινόχρηστα αρχεία, ανταλλάσσοντας σχετικά μηνύματα.
 7. διαθέτουμε κοινό οργανωμένο σημειωματάριο και κοινή επιφάνεια σχεδίασης με αντίστοιχα εργαλεία.
 8. Ενημερώνουμε  και ενημερωνόμαστε άμεσα για θέματα κοινού ενδιαφέροντος ή/και για την διαθεσιμότητα σου ή και των μελών της Ομάδας στην οποία ανήκεις.
 9. Αναθέτουμε εργασίες σε μέλη, των οποίων την πορεία παρακολουθούμε και με στατιστικά διαγράμματα.
 10. Δημιουργούμε ψηφιακά ερωτηματολόγια ή/και δοκιμασίες αξιολόγησης και με δυνατότητα ανάθεσης.
 11. Ενσωματώνουμε εφαρμογές τρίτων κατασκευαστών ή και δημιουργούμε τις δικές μας ακολουθώντας πορείες – ροές διαδικασιών.

Ορισμένα σχετικά στιγμιότυπα από το περιβάλλον εργασίας:

[Β.Ο. 2019]