Learning Management Systems (LMS). Απλά ένα ψηφιακό αποθετήριο;

img-side-lmsΕξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι η υποβοηθούμενη από τα μέσα επικοινωνίας εκπαίδευση (ηλεκτρονικό ταχυδρομείοραδιόφωνοτηλεόραση, κασέτες βίντεουπολογιστέςτηλεδιάσκεψη και άλλα) με μικρή ή καθόλου διαπροσωπική ή σε τάξη επαφή μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενου. Ο όρος αυτός χρησιμοποιείται και από την UNESCO, ενώ από το 1999 προστίθεται με την ίδια ακριβώς ερμηνεία στο λεξικό όρων του ΜeSH (Medical Subject Headings) της Εθνικής Ιατρικής Βιβλιοθήκης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. (wikipedia).

Ένας άλλος ορισμός που μπορεί να βρεθεί στο διαδίκτυο αναφέρει ότι πρόκειται για ένα τομέα της εκπαίδευσης που αφορά την παιδαγωγική, την τεχνολογία και τον σχεδιασμό της εκπαιδευτικής δομής, που επιδιώκει την παροχή εκπαίδευσης, χωρίς την ανάγκη φυσικής παρουσίας στο χώρο που αυτή λαμβάνει χώρα. Ο ορισμός αυτός αναφέρει την εξ αποστάσεως εκπαίδευση ως ξεχωριστό κλάδο της εκπαίδευσης, κάτι που όμως δεν είναι μεθοδολογικά αποδεκτό.

Σήμερα, η εξ αποστάσεως εκπαίδευση υλοποιείται σχεδόν αποκλειστικά με την υποστήριξη του υπολογιστή σε διαδικτυακό περιβάλλον. Για το λόγο αυτό, τείνει να είναι ταυτόσημη με τις έννοιες ηλεκτρονική μάθηση (e-learning), μάθηση υποβοηθούμενη από υπολογιστή (computer assisted learning), μάθηση μέσω διαδικτύου (online learning), διαδικτυακή εκπαίδευση (online education), εκπαίδευση βασισμένη στο διαδίκτυο (web-based education). Η διαφορά στη σημασία των όρων αυτών αρχίζει να υποβαθμίζεται και ο διαχωρισμός γίνεται όλο και πιο δύσκολος τόσο για αρχάριους όσο και για έμπειρους. Τα μέσα που έχουν χρησιμοποιηθεί και χρησιμοποιούνται στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση είναι τα εξής:

 • Κινούμενη εικόνα
 • Ηλεκτρονικές συλλογές υλικού που διαχειρίζονται χρήστες ή εκπαιδευτές (ePortfolios)
 • Ηλεκτρονικό σύστημα υποστήριξης της απόδοσης (electronic performance support system) όπου είναι το πρόγραμμα που διευκολύνει την πρόσβαση σε πληροφορίες
 • Προσωπικοί υπολογιστές παλάμης (PDA)
 • Συσκευές αναπαραγωγής αρχείων ήχου με υποστήριξη πολυμέσων
 • Εκπαιδευτικό υλικό βασισμένο στις τεχνολογίες του διαδικτύου
 • Ψηφιακοί δίσκοι πολυμέσων (multimedia CD-ROM)
 • Ιστοσελίδες και κοινότητες (web 2.0)
 • Ηλεκτρονικοί χώροι ασύγχρονης συζήτησης
 • Λογισμικό υποστήριξης συνεργασίας
 • Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο
 • Ημερολόγια διαδικτύου (blogs)
 • Εγκυκλοπαίδειες διαχειριζόμενες από τους χρήστες
 • Σύγχρονη συζήτηση με κείμενο
 • Αξιολόγηση υποβοηθούμενη από υπολογιστή
 • Εκπαιδευτικό κινούμενο σχέδιο
 • Εξομοιωτές
 • Παιχνίδια
 • Σύστημα διαχείρισης μάθησης (LMS) ή Εικονικό Περιβάλλον Εκπαίδευσης (Virtual Learning Environment)
 • Ηλεκτρονικά συστήματα ψηφοφορίας
 • Διανομή συλλογών ψηφιακών αρχείων σε πολλούς παραλήπτες με υπηρεσίες του διαδικτύου (podcasting)

Learning Management System (L.M.S.)

Το λογισμικό διαχείρισης μαθημάτων (Course Management System), ένα σύστημα διαχείρισης μάθησης Learning Management System (LMS) ή ένα σύστημα εικονικής μάθησης (Virtual Learning Environment – VLE), ή πιο απλά ένα πακέτο λογισμικού για τη διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω Διαδικτύου, που προσφέρει ολοκληρωμένες υπηρεσίες Ασύγχρονης Τηλεκπαίδευσης.

Η πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης, αποτελεί ένα σύστημα διαχείρισης γνώσης στο οποίο οι εκπαιδευτικοί αναρτούν το διδακτικό τους υλικό, και οργανώνουν τα μαθηματά τους. Οι μαθητές, συμμετέχουν δημιουργικά στις εργασίες τους, αξιολογούνται γι αυτές και ενημερώνονται. Είναι ο διαδικτυακός «χώρος» ασφαλούς πρόσβασης των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία, από οποιοδήποτε σημείο και υπολογιστική συσκευή. Παρέχει δυνατότητες επικοινωνίας των μαθητών, τόσο μεταξύ τους, όσο και με τους εκπαιδευτικούς τους, σε ένα οργανωμένο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιβάλλον. Με τη βάση του στην κονστρουκτιβιστική (εποικοδομιστική) θεωρία της μάθησης, προσανατολίζει την ενέργεια του μανθάνειν σε τέσσερις κύριους άξονες:

 1. Την ποικίλη προσέγγιση του εκπαιδευτικού υλικού μέσα από διαφορετικές γλώσσες επικοινωνίας (κείμενα, εικόνες πολυμέσα) και τον προσανατολισμό της διδασκαλίας στην δημιουργία περιεχομένου.
 2. Την ενεργή στάση του μαθητή απέναντι στο εκπαιδευτικό υλικό, την αυτοδιδασκαλία και τη μαθησιακή του αυτονόμηση.
 3. Την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης.
 4. Την ανάπτυξη της συνεργατικότητας και της ευελιξίας στην ανάληψη ποικίλων ρόλων στο πλαίσιο μιας ερευνητικής ομάδας.
H τάξη μετατρέπεται σε εργαστήριο και ο μαθητής, αποκτά ολοένα περισσότερες ικανότητες ερμηνείας και αναπαράστασης του κόσμου. Η γνώση που αποκτάται μ’ αυτό τον τρόπο δεν είναι στείρα πληροφορία, αλλά γεμάτη νόημα και εμπειρία, με αποτέλεσμα το περιβάλλον βήμα-βήμα να γίνεται ολοένα και πιο οικείο, πιο γνωστό.  Αυτή είναι η πρώτη καινοτόμος διάσταση της χρήσης του L.M.S.: η επιστημολογική διαφοροποίηση στην αναπαράσταση της γνώσης, η οποία παραδοσιακά περιορίζεται στην γραπτή κειμενική μορφή των σχολικών εγχειριδίων. Ο δάσκαλος, σαν εγγυητής της επάρκειας των εκπαιδευτικών πόρων, φροντίζει για την πολλαπλή ανανέωση αυτής της αναπαράστασης αναδιατάσσοντας το υλικό και εμπλουτίζοντάς το με διαφορετικές γλώσσες. Οι μαθητές, από την μεριά τους, επεμβαίνουν στο εκπαιδευτικό υλικό και, δημιουργώντας νέο περιεχόμενο, το οικειοποιούνται, χτίζοντας σταδιακά την δική τους εικόνα του κόσμου, την προσωπική τους κοσμοαντίληψη.

Η δεύτερη καινοτομία είναι θεσμική: από κατασκευή του ένα L.M.S. επιβάλλει στους χρήστες την ανάληψη ρόλων στο πλαίσιο των μαθημάτων. Κάθε χρήστης αναλαμβάνει κάποιον ρόλο στα μαθήματα ή ενότητες που είναι εγγεγραμμένος. Οι ρόλοι -και μαζί τα προνόμια που τους συνοδεύουν- εναλλάσσονται στον βαθμό που ο μαθητής-χρήστης δημιουργώντας περιεχόμενο αναβαθμίζεται στο πλαίσιο του συστήματος. Αν το  L.M.S. εισέλθει πετυχημένα στην τάξη, η εικονική ανάληψη διαφορετικών ρόλων συνοδεύεται από μια ανάλογη εναλλαγή ρόλων στην πραγματικότητα. Με αυτό τον τρόπο, ο απλός εγγεγραμμένος μαθητής μπορεί να αναβαθμισθεί σε δημιουργό μαθήματος, ή υπεύθυνο για την διδασκαλία μιας ενότητας, ενώ ο δάσκαλος μπορεί να είναι διαχειριστής ή και μαθητής στο ίδιο αυτό μάθημα.

Η τρίτη καινοτομία αφορά την δικτύωση. Οι μαθητές και ο δάσκαλος χωρίζονται συγκυριακά σε ομάδες, ανταλλάσσουν μέσα από την πλατφόρμα μηνύματα, μοιράζονται πόρους, ή -ακόμη- συνδιαμορφώνουν περιεχόμενο μέσα από τα ενσωματωμένα wikis του L.M.S. Στην συνέχεια, καλούν άλλες τάξεις του σχολείου τους (ή και άλλου σχολείου) να μοιραστούν την εργασία τους και να συμμετάσχουν στην έρευνά τους. Το σχολείο εκμεταλλεύεται αυτά τα δίκτυα για να έρθει σε επαφή με άλλα σχολεία και να συνεργασθεί μαζί τους.

Ενδεικτικές δυνατότητες ενός L.M.S. για τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία

Μαθητής:

 • Πρόσβαση στο ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό του εκπαιδευτικού Οργανισμού, αλλά και του Υπουργείου Παιδείας.
 • Πρόσβαση στις ανακοινώσεις του σχολείου σε επίπεδο βαθμίδας, τάξης και τμήματος.
 • Διαχείριση του ωρολογίου προγράμματός τους.
 • Υποβολή εργασιών.
 • Συμμετοχή σε δοκιμασίες αξιολόγησης (μέσω ελέγχου προόδου εργασιών αλλά και κλειστού τύπου αξιολογήσεις)
 • Ενημέρωση για τα εκπαιδευτικά καθήκοντα της ημέρας (σε περίπτωση απουσίας από το μάθημα).
 • Επικοινωνία με τους συμμαθητές και τους εκπαιδευτικούς του, για διατύπωση ερωτήσεων, υποβολή σχολίων και απαντήσεων αλλά και για ανταλλαγή απόψεων, σε ένα ασφαλές και οργανωμένο ψηφιακό περιβάλλον.

Εκπαιδευτικός:

 • Διαχείριση των μελών της τάξης, ή του μαθήματός του.
 • Καταχώρηση εκπαιδευτικού υλικού και ανακοινώσεων που αφορούν τους μαθητές του.
 • Οργάνωση της δομής κάθε διδακτικής ώρας, ενότητας ἠ και περιόδου σε κάθε μάθημα (σχέδιο μαθήματος).
 • Ανάθεση εργασιών και ασκήσεων στους μαθητές του.
 • Διαχείριση του ωρολογίου προγράμματος του τμήματος.
 • Επικοινωνία με τους μαθητές του τμήματός του και τους συναδέλφους εκπαιδευτικούς των μαθητών.
 • Πραγματοποίηση μαθημάτων εξ’ αποστάσεως (π.χ. ενισχυτική διδασκαλία όταν και εφόσον αυτό χρειαστεί)

Γονιός:

 • Παρακολούθηση του ωρολογίου προγράμματος του παιδιού του.
 • Παρακολούθηση των καθηκόντων του μαθητή, για συγκεκριμένη ημέρα και μάθημα.
 • Συμμετοχή σε έρευνες βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου, του σχολείου, ή γενικότερες έρευνες ικανοποίησης.

Η αγορά συστημάτων L.M.S.

Η ποιότητα της Ηλεκτρονικής Μάθησης και η αξιολόγησή της είναι θέματα που αφορούν την αποτελεσματικότητα παροχής υψηλών προδιαγραφών τεχνολογικά υποστηριζόμενης εκπαίδευσης. Το Learning Management System  (LMS), είναι μία εφαρμογή λογισμικού για τη διαχείριση, τεκμηρίωση, έλεγχο, αναφορά και παράδοση εκπαιδευτικών μαθημάτων και προγραμμάτων κατάρτισης. Τα συστήματα LMS ποικίλουν ιδιαίτερα από συστήματα για τη διαχείριση εκπαίδευσης και κατάρτισης σε εφαρμογές για την παράδοση διαδικτυακών (blended/hybrid) μαθημάτων κολέγιων και πανεπιστημίων τα οποία συνοδεύονται από καινοτόμα εργαλεία για τη διαδικτυακή συνεργασία. Τα πανεπιστήμια και τα κολέγια κάνουν χρήση των LMS ως συμπληρωματική δραστηριότητα των προγραμμάτων τους, προσφέροντας τα μαθήματά τους διαδικτυακά. Παράλληλα, η νέα τάση έχει οδηγήσει το επιχειρηματικό περιβάλλον να κάνει χρήση των LMS για να παρέχουν στο ανθρώπινο δυναμικό τους διαδικτυακή κατάρτιση στις διαδικασίες και λειτουργίες της επιχείρησής τους και την εύκολη παρακολούθηση και έλεγχου της βελτιστοποίησης της παραγωγικότητας-αποδοτικότητάς τους.

Η αγορά των LMS συστημάτων είναι σχετικά νέα αγορά, υπάρχουν από εμπορικούς προμηθευτές μεγάλης εμβέλειας με εταιρικές και εκπαιδευτικές λύσεις έως νέες επιχειρήσεις μικρότερης εμβέλειας που εισήλθαν πρόσφατα στην αγορά. Επιπρόσθετα, ανάμεσα στα εμπορικά πακέτα LMS υπάρχουν πολλές λύσεις ανοιχτού κώδικα που απαιτούν ανθρώπινο δυναμικό με γνώσεις και δεξιότητες για την παραμετροποίησή τους.

Νεότερη έρευνα (στοιχεία 2012) δείχνει ισχυρή δυναμική του περιβάλλοντος και παρουσιάζει σημαντικές ανακατανομές στους πρωταγωνιστές αλλά και ενδυνάμωση του μεριδίου αγοράς των μεγάλων. Οι περισσότεροι οργανισμοί που κάνουν χρήση λύσεων LMS αξιοποιούν εργαλεία συγγραφής και δημιουργίας διαδικτυακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, το οποίο εν συνεχεία φιλοξενείται στην πλατφόρμα LMS. Οι πιο προχωρημένοι πελάτες των εφαρμογών λογισμικού LMS αξιοποιούν εργαλεία συγγραφής και δημιουργίας (authoring tools) που παρέχουν συμβατότητα είτε κατά AICC, είτε κατά SCORM, όπως αυτά πιστοποιούνται στη συνέχεια από την ADL: Advanced Distributed Learning. Η ποιοτική φύση της παρούσας επιχειρηματικής δραστηριότητας της Sieben έρχεται να υπερκαλύψει τις ανάγκες και των πιο προχωρημένων πελατών (πανεπιστήμια και κολέγια) με διαθεσιμότητα των ποιοτικότερων προτύπων κατά τη δημιουργία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων τους. Ακολουθεί περιγραφή των κυρίων ανταγωνιστών σε επίπεδο LMS:

Προϊόν LMS Έτος Ίδρυσης Συνοπτική Περιγραφή
Moodle 1999 Το Moodle είναι κυρίως ένα σύστημα διαχείρισης μαθημάτων (Course Management System (CMS) αν και κατατάσσεται συχνά στα κορυφαία LMS προϊόντα. Πρόκειται για μια δωρεάν εφαρμογή ανοικτού κώδικα που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για να οργανώνουν το μάθημά τους. Οι χρήστες του υπολογίζονται σε 60 εκατομμύρια σε 220 χώρες. Πρόκειται για το δημοφιλέστερο προϊόν που κερδίζει συνεχώς μερίδιο αγοράς τα τελευταία χρόνια. To Moodle δεν έχει λειτουργικότητα SIS.
Blackboard 1998 Το Blackboard είναι ένα web based LMS που λειτουργεί είτε ως hosted σε servers της Blackboard είτε και τοπικά εγκατεστημένο. Τα χαρακτηριστικά του περιλαμβάνουν ανακοινώσεις, συζητήσεις, email, chat, διαχείριση περιεχομένου, ημερολόγια, αναθέσεις εργασιών, βαθμολογία και βιβλιοθήκες multimedia. Το προϊόν έχει χάσει μερίδιο αγοράς τα τελευταία χρόνια κυρίως από το Moodle (λόγω κόστους καθώς το Blackboard είναι εμπορική εφαρμογή ενώ το Moodle δωρεάν ανοιχτού κώδικα λύση). Το Blackboard είναι σχεδιασμένο για να μπορεί να συνδεθεί με SIS συστήματα δίχως όμως το ίδιο να περιλαμβάνει τέτοια λειτουργικότητα.
Edmodo 2008 Το Edmodo χρησιμοποιεί τον ορισμό Social Learning Platform για να διαφοροποιηθεί από τον ανταγωνισμό. Ο σχεδιασμός του είναι παρόμοιος με του Facebook και δίνει τη δυνατότητα στους καθηγητές, μαθητές και γονείς να συνδεθούν με ασφάλεια και να δουν περιεχόμενο, βαθμούς, συζητήσεις, εργασίες, κ.λπ. Σημαντικό μειονέκτημα του αποτελεί το γεγονός ότι μετά το πέρας κάθε εκπαιδευτικής περιόδου ο καθηγητής διαγράφει το λογαριασμό και δημιουργεί νέο για την καινούρια περίοδο. Γίνεται κατανοητό ότι δημιουργεί μια ασυνέχεια στην ιστορικότητα της εκπαιδευτικής δραστηριότητας. Όπως και το Moodle πρόκειται για ένα προϊόν που λειτουργεί με επίκεντρο τον εκπαιδευτικό χωρίς να υπονοεί ότι οι εκπαιδευτικοί ενός ιδρύματος πρέπει να ακολουθούν μεθοδολογίες και κοινά βήματα εφόσον λειτουργούν κάτω από το ίδιο ίδρυμα.
Schoology 2009 To Schoology είναι ένα LMS που απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Παρέχει εργαλεία στον εκπαιδευτικό για να δημιουργεί μαθήματα και τάξεις. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα διασύνδεσης με SIS συστήματα δίχως και αυτό να περιλαμβάνει τέτοιες λειτουργικότητες. Δίνει όμως και μια σειρά από αναφορές (reports) στους εκπαιδευτικούς πράγμα που το διαφοροποιεί από τις άλλες πλατφόρμες.
Interactyx (TOPYX) 1995 To συγκεκριμένα LMS σύστημα βραβεύτηκε για 4η συνεχή χρονιά ως το καλύτερο Social Learning σύστημα. Παρέχει τα τυπικά χαρακτηριστικά που έχει ένα LMS συν αναφορές (reporting), καθώς και τη δυνατότητα για εμπορική διακίνηση του εκπαιδευτικού υλικού των καθηγητών. Δηλαδή περιλαμβάνει και ένα e-commerce μηχανισμό μέσω του οποίου οι εκπαιδευτικοί μπορούν να εμπορεύονται τις ασκήσεις, εργασίες και τις δημοσιεύσεις τους.
SumTotalSystems 1985 To SumTotalSystems είναι μια LMS λύση που εμφανίζει το μεγαλύτερο μερίδιο της σε εταιρικούς πελάτες παρέχοντας την πλατφόρμα για ενδοεταιρική εκπαίδευση. Η πλατφόρμα περιλαμβάνει λειτουργίες που αφορούν τη διαχείριση ταλέντου (talent management) καθώς και το σύνολο των λειτουργιών ενός HR τμήματος (performance management, compensation management, succession planning, recruiting & hiring, payroll, κ.ά.). Πρόκειται λοιπόν για μια καθετοποιημένη λύση που δε απευθύνεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.
Skillsoft 1998 H Skillsoft παρέχει και αυτή μια εκπαιδευτική πλατφόρμα κυρίως σε εταιρικούς πελάτες και στο δημόσιο τομέα. Η διαφοροποίηση της είναι ότι δεν παρέχει μόνο την πλατφόρμα αλλά και το περιεχόμενο, ενώ ενσωματώνει εκπαιδεύσεις και πιστοποιήσεις.
Collaborize Classroom 1990 Πρόκειται για ένα σύστημα LMS που δίνει έμφαση στη δημιουργία κοινών χώρων συζητήσεων και ανταλλαγών απόψεων εκπαιδευτικής φύσης, δημιουργία μαθημάτων και χρήσης multimedia υλικού, βιβλιοθήκες εγγράφων, διαχείριση τάξεων με απουσίες και βαθμολόγηση.
Docebo 2005 To Docebo είναι ένα LMS που παρέχεται με τη μορφή SaaS (Software as a Service). Χαρακτηριστικό του είναι ότι πέρα από τα τυπικά LMS στοιχεία διαθέτει και marketplace με online courses από διεθνείς παρόχους, ενώ επιτρέπει και τη διασύνδεση με CRM και ERP συστήματα όπως το SalesForce και το SAP.
Desire2Learn 1999 Πρόκειται για ένα LMS σύστημα που περιλαμβάνει τα τυπικά χαρακτηριστικά συν ένα σύστημα e-Portfolio, αναφορές (reports) καθώς και τη δυνατότητα λήψης και μετάδοσης παρουσιάσεων με multimedia υλικό σε απομακρυσμένα ακροατήρια. Πρόκειται για λύση που αξιοποιεί το cloud με πελάτες από όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι υπάρχουν μεν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στις επιμέρους πλατφόρμες, αλλά εντούτοις υπάρχουν κάποια κοινά χαρακτηριστικά που αποτελούν και το υπόβαθρο της μελέτης του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος προτεινόμενου Συστήματος. Όπως φάνηκε από το σύντομο προφίλ των παραπάνω «ανταγωνιστών» υπάρχουν εταιρίες που μετρούν ήδη 20 χρόνια ή και παραπάνω στην αγορά αλλά και άλλες που μέσα σε 3, 4 χρόνια κατάφεραν να συγκαταλέγονται στις πρώτες. Οι παρακάτω ενότητες (modules), παρέχονται από τις περισσότερες πλατφόρμες:

 • Ανακοινώσεις
 • Ημερολόγια (εξετάσεις, σχολικές εκδηλώσεις, ημερήσιο πρόγραμμα)
 • Βιβλιοθήκες εγγράφων (ηλεκτρονικά βιβλία, εγκυκλοπαίδεια, παρουσιάσεις, προγράμματα σπουδών)
 • Βιβλιοθήκες εικόνων
 • Ηλεκτρονικές φόρμες
 • Συζητήσεις (μεταξύ μαθητών, μαθητών-καθηγητών)
 • Αναθέσεις εργασιών
 • Ενημέρωση Παρουσίας
 • Αξιολογήσεις Μαθητών
 • Αναφορές (Reports) (ετήσια συνολική επίδοση μαθητών στα διάφορα μαθήματα και συνολικά κ.α.),
 • Προσωπική σελίδα κάθε μαθητή ή καθηγητή
 • Δημοσκοπήσεις (Surveys)
 • Παρακολούθηση από τους γονείς των μαθημάτων και επίδοσης των παιδιών τους, εκδηλώσεις του σχολείου.

Στις δυνατότητές τους συγκαταλέγονται:

 • Χρήση για οικοδόμηση πολυγλωσσικού περιβάλλοντος ηλεκτρονικής μάθησης για διαφορετικές υπηρεσιακές μονάδες οργανωτικής δομής.
 • Αποστολή e-mail μεταξύ των μαθητών και των εκπαιδευτικών, νη διαμοίραση αρχείων, η τήρηση σημειώσεων, η ανάληψη εργασιών και η συμμετοχή σε σε συζητήσεις, μέσα από το ίδιο το περιβάλλον.
 • Ενσωματωμένη συνδιάσκεψη που βοηθάει να οργανώνονται επαγγελματικές σύνοδοι που γίνονται με ζωντανή σύνδεση και webinars με whiteboard, με κοινή χρήση εφαρμογών, καταγραφή συνόδων κ.ά.
 • Το υψηλό επίπεδο ασφάλειας συστήματος εξασφαλίζει την ασφάλεια των πληροφοριών.

Εργαλεία εξυπηρέτησης διδασκόντων

 • Ανακοινώσεις (announcement): με τις ανακοινώσεις οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ενημερώνουν τους μαθητές για σημαντικά γεγονότα που αφορούν στο μάθημα.
 • Διαδρομή μάθησης (Learning path): με τη δραστηριότητα Learning path οι εκπαιδευτικοί έχουν προηγμένη επιλογή Conditions, ιεραρχική διάρθρωση του κεφαλαίου, δυνατότητα εισαγωγής συνδέσμων, αρχείων, κουίζ, περιεχομένου και SCORM, στοιχεία πίνακα περιεχομένων με μεταβατικές καταστάσεις, έλεγχος πλοήγησης, δυνατότητα δημοσίευσης, επιλογή αποτελέσματος Gradebook, ολοκληρωμένο Elearning Force’s.
 • Παρουσία (Attendance): οι εκπαιδευτικοί μπορούν να ελέγχουν τη συμμετοχή των χρηστών, να δουν χρονοδιαγράμματα συμμετοχής, να εξάγουν αποτελεσμάτων.
 • Εκθέσεις (Reports): με τις εκθέσεις οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βλέπουν αναφορές για την πρόοδο και την επίτευξη δεξιοτήτων, χαρακτηριστικό επιπέδου πρόσβασης στο μάθημα.
 • Εργασίες (Assignments): μπορούν να δημιουργήσουν εργασίες για το μάθημά τους, να αλλάξουν την κατάσταση των εργασιών, να τις δημοσιεύσουν, να τις συσχετίσουν με ομάδες χρηστών.
 • Ασκήσεις αξιολόγησης (Κουίζ): οι εκπαιδευτικοί έχουν στα χέρια τους εργαλεία για δημιουργία κουίζ ερωτήσεων, μπορούν να τα εκτυπώσουν ή να στείλουν με email τα αποτελέσματα, να δημιουργήσουν τη δική τους βαθμολογική κλίμακα και να τη συνδέσουν με οποιοδήποτε κουίζ, έχουν τη δυνατότητα ορισμού αριθμητικής κλίμακας, εργαλείο μοιραζόμενη «πισίνα» ερωτήσεων για μοίρασμα των ερωτήσεων μεταξύ των μαθημάτων και των εκπαιδευτών, δημιουργία και λήψη πιστοποιητικών κουίζ, μπορούν να δημοσιεύσουν στο Gradebook τα αποτελέσματα των κουίζ, έχουν στη διάθεσή τους πάνω από 10 τύπους ερωτήσεων συμπεριλαμβανομένου των ερευνών.
 • Surveys: οι εκπαιδευτικοί μπορούν να δημιουργήσουν ερωτηματολόγια και έρευνες οι οποίες είναι εύκολες στην οργάνωση και στη συμμετοχή και να μάθουν τη γνώμη των μαθητών για να προσαρμόσουν το μάθημα ανάλογα.
 • Links: τους δίνεται η δυνατότητα να δημιουργήσουν συνδέσμους, να παρακολουθούν τα links που έχουν επισκεφθεί και να έχουν τη δυνατότητα επιλογής για άνοιγμα του link σε καινούριο παράθυρο.
 • Data bases: μπορούν να οργανώσουν με ασφάλεια τα δεδομένα τους, να έχουν πρόσβαση και να τα διαχειριστούν οποιαδήποτε στιγμή.
 • Picture Libraries: μπορούν να μοιραστούν εικόνες και γραφικά.
 • Form Libraries: Να δημιουργήσουν XML form βιβλιοθήκες.
 • Document Libraries: να επανεξετάσουν και να παρακολουθούν τις αλλαγές των εγγράφων.
 • Slide Libraries: να διαχειριστούν τις διαφάνειες και να ενσωματώσουν νέες παρουσιάσεις από τη βιβλιοθήκη.
 • Wiki Page Libraries: οι wiki page libraries δεν περιέχουν μεμονωμένα αρχεία, έγγραφα, εικόνες ή φόρμες. Περιέχουν σελίδες διασυνδεδεμένων πληροφοριών κειμένου. Οι χρήστες μπορούν να επεξεργαστούν την πληροφορία και να συνεργαστούν μεταξύ τους σχετικά με το περιεχόμενο.
 • Tracking: εργαλείο μαθήματος για παρακολούθηση χρήσης, σύνθετη στατιστική φιλτραρίσματος, εντοπισμός top ενεργού χρήστη.
 • Gradebook: παρακολούθηση αποτελεσμάτων SCORM και αποτελεσμάτων κουίζ, χειροκίνητες διαβαθμίσεις, δημιουργία και λήψη πιστοποιητικών μαθήματος, κλιμακούμενη λίστα, εξαγωγή αποτελεσμάτων σε CSV, σύγκριση της προόδου των μαθητών ή των ομάδων σε γραφικά.
 • Διαχείριση χρηστών και ομάδων: ατομική εγγραφή, εγγραφή ομάδας, ειδοποίηση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σχετικά με την εγγραφή σε μάθημα, δωμάτια χρηστών ομάδων συμπεριλαμβανομένων εργαλείων μαθημάτων, αρχική σελίδα χρηστών ομάδας, προσωπική ιστοσελίδα χρηστών ομάδας.
 • Syllabus: είναι μία σύνοψη και περίληψη των θεμάτων που θα καλυφθούν σε ένα μάθημα. Το Syllabus περιλαμβάνει συγκεκριμένες πληροφορίες για το μάθημα και μπορεί να συνδεθεί με τα μαθήματα του LMS.

Εργαλεία εξυπηρέτησης μαθητών:

 • My profile page: η σελίδα My profile χρησιμοποιείται για διαχείριση λεπτομερειών σχετικά με το μαθητή, όπως πληροφορίες για το προφίλ.
 • Calendar: οι χρήστες μπορούν να βλέπουν τη λίστα γεγονότων με ημερομηνίες, στο site τους.
 • Αυτοαξιολόγηση: τα εργαλεία αυτοαξιολόγησης επιτρέπουν στους μαθητές να εξασκούνται κάνοντας χρήση κάποιων online τεστ ή ερωτηματολογίων αξιολόγησης ή κουίζ, στα οποία ο εκπαιδευτής μπορεί να ορίσει χρονικό όριο. Οι μαθητές μπορούν να δοκιμάσουν τις γνώσεις τους πολλές φορές.
 • Alerts: οι χρήστες μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα alerts τα οποία θα στέλνουν mail όταν αλλάζει η κατάσταση κάποιας εργασίας.
 • Homework: οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν μια λίστα από αντικείμενα που εκκρεμούν και πρέπει να κάνουν μέσα σε μια χρονική περίοδο.
 • Πρόσβαση στη βαθμολογία: οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν τη βαθμολογία που τους έχει βάλει ο δάσκαλος σε κάποια ανάθεση, εργασία, κουίζ κλπ.
 • Wiki: δημιουργία περιεχομένου web και ελεύθερη επεξεργασία.
 • Blog: δημοσίευση σκέψεων και ιδεών με ατομικά ή ομαδικά blogs των χρηστών

Εργαλεία επικοινωνίας

 • Forum: συγχρονισμός MS Outlook, γνωστοποίηση εγγραφής, επίπεδα δικαιωμάτων ομάδας, προσαρμοσμένη προβολή.
 • Chat: ιδιωτικές / συζητήσεις ομάδων, προβολή ιστορικού, ειδοποιήσεις, ενοποίηση με το Outlook.
 • Mailbox: αποστολή μηνυμάτων σε οποιονδήποτε χρήστη έξω / μέσα από το LMS, δυνατότητα αποστολής συνημμένων αρχείων.
 • Διάσκεψη: ηχογραφήσεις, προηγμένος έλεγχος ρεύματος ήχου, πολλαπλά βίντεο συνεχούς ροής, συζήτηση, desktop area, ελεγχόμενο messenger.
 • Πίνακας Ανακοινώσεων (announcement): πίνακας ανακοινώσεων στην αρχική σελίδα του χρήστη.

Πρόσθετα Εργαλεία

 • Αναθέσεις εργασιών.
 • Έλεγχος ροής εργασιών. Οι μαθητές κάνουν τις εργασίες μέχρι την προθεσμία που έχει ανατεθεί.
 • Παράδοση στους μαθητές σε συγκεκριμένη χρονική περίοδο
 • Δυνατότητα δημιουργίας εργασιών με επιλεγμένη βαθμολογική κλίμακα
 • Προβολή ημερολογίου για το δάσκαλο.
 • Ξεχωριστές λίστες για έλεγχο της προόδου κάθε μαθητή

 

Βιβλιογραφία – Αναφορές

 1. http://www.capterra.com/learning-management-system-software/ 
 2. http://www.capterra.com/learning-management-system-software/#infographic
 3. http://eric.ed.gov 
 4. https://moodle.org/?lang=el
 5. https://docs.moodle.org/28/en/Features
 6. http://charles-jennings.blogspot.gr/2013/04/managing-learning.html
 7. http://www.wit.net.in/learning-management-system-2/

 

[B.O. 2011]