Παιχνίδια…

Ανακύκλωση [διαχωρίστε τα σκουπιδάκια ανάλογα με τον κάδο (χαρτί, γυαλί, Αλουμίνιο)]:

Tangram:

Τρίλιζα (γράψτε ο όνομά σας. «Αντίπαλός» σας ο Η/Υ…):

Συνθέστε ένα αστείο πρόσωπο:

Όμοιες κάρτες (εξασκήστε τη μνήμη σας…)

Φιδάκι (κίνηση με τα «βελάκια» του πληκτρολογίου)

Ίδιες μπάλες:

Ο παλιός καλός pac-man: