Γιατί τεχνολογία στην εκπαίδευση;

Ενώ ο παραδοσιακός τρόπος εκπαίδευσης πρόσωπο με πρόσωπο μπορεί ακόμη να είναι αποδοτικός, το να χρησιμοποιείς τα «εργαλεία» που υπάρχουν σε μια ψηφιακή πλατφόρμα ανοίγει νέους ορίζοντες στη μάθηση, που δεν υπήρχαν πριν 20 χρόνια.

Πολλοί εκπαιδευτικοί έχουν διαπιστώσει ότι εξοικονομούν χρόνο και βελτιώνουν σημαντικά το επίπεδο μάθησης των μαθητών, επιτρέποντάς τους να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό έξω από την σχολική αίθουσα. Αυτό τους εξαφαλίζει αξιοποίηση του χρόνου των συναντήσεων στην αίθουσα διδασκαλίας για επεξηγήσεις και επίλυση προβλημάτων.

Οι συζητήσεις σε ψηφιακό περιβάλλον (L.M.S.) δίνουν σε πολλούς μαθητές την ευκαιρία να εκφραστούν με τρόπους που δεν θα μπορούσαν σε μια συνηθισμένη αίθουσα. Πολλοί μαθητές αποφεύγουν να μιλήσουν στην τάξη επειδή είναι ντροπαλοί, δεν είναι σίγουροι ή / και εξαιτίας δυσκολιών στην ομιλία. Είναι εξαιρετικά καλό για πολλούς μαθητές να έχουν πολύ χρόνο στη διάθεσή τους για να συντάξουν ερωτήσεις ή απαντήσεις σε μια σύγχρονη ή ασύγχρονη (online) συζήτηση. Οι εκπαιδευτικοί πάρα πολύ συχνά αναφέρουν μεγαλύτερα ποσοστά συμμετοχής σε «ψηφιακές» συζητήσεις από ότι σε μια αίθουσα διδασκαλίας.

Λόγοι για να αξιοποιηθεί ένα ψηφιακό σύστημα εκπαίδευσης:

Καλύτερη ποιότητα μαθημάτων

Αν χρησιμοποιείται κατάλληλα, ένα ψηφιακό σύστημα εκπαίδευσης μπορεί να κάνει την εκπαιδευτική διαδικασία αποδοτικότερη. «Ανεβάζοντας» κάποια μέρη του μαθήματος στο διαδίκτυο, μπορείς να αξιοποιήσεις με αποτελεσματικό τρόπο το χρόνο για τις πρόσωπο με πρόσωπο συναντήσεις ώστε να ασχοληθείς με ερωτήσεις, δραστηριότητες και ιδέες των μαθητών. Για παράδειγμα, αν παρέχεις το υλικό μέσω μιας ψηφιακής πλατφόρμας μπορείς να αξιοποιήσεις το χρόνο στην τάξη για να ρωτήσεις τους μαθητές τι δεν έχουν καταλάβει. Αν επίσης χρησιμοποιείς μια ψηφιακή ομάδα συζητήσεων (Forum), μπορείς να μεταφέρεις τις καλύτερες ιδέες κι ερωτήσεις του Forum στην αίθουσα διδασκαλίας.

Καινοτομία

Οι καινοτόμες διδακτικές πρωτοβουλίες που εμπνέουν την πρόοδο μέσω παιδαγωγικών μεθόδων είναι το ζητούμενο στη σύγχρονη σχολική πραγματικότητα. Δράσεις με διαθεματικό, διαταξιακό και διασχολικό χαρακτήρα που προωθούν την εκπαιδευτική διαδικασία, έχουν κύριο σκοπό την καλλιέργεια ικανοτήτων του 21ουαιώνα, ως αποτέλεσμα γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων και αξιών. Πώς ένα μάθημα μπορεί να γίνει βιωματική εμπειρία; Πώς μια επιστήμη μπορεί να αποκτήσει διαθεματική σύνδεση με άλλα μαθήματα; Και όλα αυτά μέσα από τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, που δίνουν στον εκπαιδευτικό τη δυνατότητα να κάνει το μάθημά του ουσιαστικό, απτό και ενδιαφέρον για τον κάθε μαθητή ξεχωριστά. Η επάρκεια των καθηγητών – εμπνευστών – αρωγών που διδάσκουν και εκπαιδεύουν τους μαθητές τους, είναι απαραίτητη για ένα ουσιαστικό μάθημα. Ωστόσο, η χρήση δημιουργικών ψηφιακών «εργαλείων» αλλάζει τη συμβατική διδασκαλία.  Η δημιουργία παρουσιάσεων με εστιασμένο κείμενο, εικόνες και videoη δυνατότητα καταγραφής και οργάνωσης του υλικού σε ψηφιακά μέσα, ηεύκολη υλοποίηση ασκήσεων αυτοαξιολόγησηςη δραματοποίηση ενοτήτων, οι κατασκευές προπλασμάτων και η δημιουργία εντυπωσιακών video, η αρωγή μεγαλύτερων μαθητών (με τα εκπαιδευτικά τους «εργαλεία») σε μικρότερους χωρίς προηγούμενη μεγάλη εμπειρία χρήσης ψηφιακών μέσων, η κατανόηση εννοιών μέσα από το χορό, οργανομένα σε ένα εκπαιδευτικό σενάριο, κάνει τους μαθητές μας να απολαύσουν την εκπαιδευτική διαδικασία και να συμμετέχουν με κέφι.

Αξία

Όταν οι μαθητές μαθαίνουν διασκεδάζοντας και χαίρονται μαθαίνοντας, η δράση μάλλον είναι χρήσιμη και δημιουργική. Με τις νέες αυτές προσεγγίσεις προσπαθούμε να δημιουργήσουμε την επιθυμία για μάθηση… Οι πολλαπλές αναπαραστάσεις, οι διαθεματικές προσεγγίσεις, οι ερευνητικές δραστηριότητες, οι βιωματικές δράσεις, η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνημάτων…έχουν στόχο …την κινητοποίηση των μαθητών για την καλλιέργεια Ικανοτήτων του 21ου αιώνα, ως αποτέλεσμα Γνώσεων, Δεξιοτήτων και Αξιών…

Απαίτηση των μαθητών

Οι μαθητές εξοικειώνονται όλο και περισσότερο με την τεχνολογία και θέλουν να μπορούν να έχουν πρόσβαση στο εκπαιδευτικό υλικό μέσω διαδικτύου. Θέλουν να μπορούν να παρακολουθούν τις πιο επίκαιρες πληροφορίες και να έχουν όσα αντίγραφα επιθυμούν από το υλικό που χρειάζονται. Μεγαλώνοντας με τα εργαλεία δικτυακής επικοινωνίας, θεωρούν την online επικοινωνία σαν δεύτερη φύση.

Διαθέσιμος χρόνος των μαθητών

Πολλοί μαθητές – και γενικά εκπαιδευόμενοι – συμμετέχουν σε ποικίλες δραστηριότητες και έχουν πολύ λίγο χρόνο διαθέσιμο για την σε βάθος εκπαίδευσή τους. Σε ένα ψηφιακό σύστημα εκπαίδευσης μπορούν να επικοινωνούν με τον εκπαιδευτικό τους ή τους άλλους εκπαιδευόμενους, να μελετούν ή να λύνουν ασκήσεις και εργασίες όταν ο χρόνος τους το επιτρέπει.

Τι έχει αλλάξει τώρα;

Στις ημέρες μας, τα ψηφιακά συστήματα εκπαίδευσης έχουν ωριμάσει και είναι πιο εύκολο να τα αξιοποιεί κάποιος από ότι στο παρελθόν. Η τεχνολογία έχει βελτιωθεί σε πολύ μεγάλο βαθμό, ενώ παράλληλα το κόστος και οι ταχύτητες σύνδεσης στο διαδίκτυο έχουν φτάσει σε εξαιρετικά ελκυστικά επίπεδα. Οι υποδομές έχουν μεγάλες δυνατότητες βελτίωσης πλέον…

Ταυτόχρονα, υπάρχουν εφαρμογές ανοικτού ή μη κώδικα, καθώς και πλήθος εκπαιδευτικού υλικού, και «εργαλείων», που έχουν κατασκευαστεί πάνω σε μια κοινωνικής προσέγγισης εκπαιδευτική φιλοσοφία και που μια πολύ μεγάλη κοινότητα ειδικών από όλο τον κόσμο υποστηρίζει και διαρκώς βελτιώνει.

[Β.Ο. 2009]