Εισήγηση στο συνέδριο eTwinning 2014

Οι στάσεις των μαθητών που συμμετέχουν σε πρόγραμμα ενός φορητού υπολογιστή ανά μαθητή και οι διαφορές μεταξύ αγοριών και κοριτσιών

Σπανός Δημήτρης1, Σοφός Αλιβίζος2, Οικονόμου Βασίλης3

1 Εκπαιδευτικός Πληροφορικής ΠΕ19, Υπ. Διδάκτορας ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου
2 Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου
3 Yπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής, ΙΤ in Education Specialist
dimitris.spanos@gmail.com, lsofos@rhodes.aegean.gr, econn@doukas.gr

Στιγμιότυπο 2014-12-11, 11.11.26 π.μ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Οι μαθητές που συμμετέχουν σε προγράμματα ενός φορητού υπολογιστή ανά μαθητή, δηλώνουν ότι έχουν μεγαλύτερο μαθητικό κίνητρο, μεγαλύτερο ενδιαφέρον προς το σχολείο (Bebell & Kay, 2010), και αισθάνονται πιο οργανωμένοι (McKeeman, 2008). Η έρευνα αυτή εστιάζει στις απόψεις και οι στάσεις των μαθητών που συμμετείχαν στο πρώτο πρόγραμμα ενός φορητού υπολογιστή ανά μαθητή στην Ελλάδα. Επίσης εξετάστηκαν στις απόψεις οι διαφορές αγοριών και κοριτσιών. Οι μαθητές συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο με 15 δηλώσεις και δύο ανοικτές ερωτήσεις δύο φορές: στην αρχή της χρονιάς και στο τέλος της χρονιάς. Από τις απαντήσεις των μαθητών, εξάγονται τα πορίσματα ότι ότι στους μαθητές αρέσει ο φορητός στο σχολείο: πηγαίνουν στο σχολείο με μεγαλύτερη ευχαρίστηση, θεωρούν ότι λόγω του φορητού τα μαθήματα είναι πιο ευχάριστα, ενώ τους ενοχλούν τα τεχνικά προβλήματα. Για τις διαφορές των φύλων, τα αγόρια φαίνονται να εξοικειώνονται ευκολότερα από τα κορίτσια, ενώ τα κορίτσια εκτιμούν περισσότερο τις εκπαιδευτικές δυνατότητες του φορητού…