Συμμετοχή στην e-Learning expo

Με τις εισηγήσεις: «Από το κείμενο, τον ήχο και την εικόνα… στην αφή και την κίνηση» (Σάββατο 10:50) και «Από το μέρος …στο όλον» (Σάββατο 13:50), συμμετέχουμε στην  e-Learning expo.

newsletter-header1

1. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά, ή τι χρειαζόμαστε (ως μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς), για την ομαλή εισαγωγή και αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία; Είναι εύκολο να περάσουμε από το κείμενο, τον ήχο και την εικόνα, …στην αφή και την κίνηση; Ποιος είναι ο ρόλος των αισθήσεων στην εκπαιδευτική διαδικασία; Η απάντηση αρχίζει να διαμορφώνεται κάνοντας δύο βασικές παραδοχές:

  • Οι συσκευές (υπολογιστικές “μηχανές”), γίνονται ολοένα πιο φιλικές και αυτόνομες, με τάση να μειώνεται ο χρόνος που πρέπει να αφιερώσουμε για να αποκτήσουμε δεξιότητες χρήσης.
  • Το λογισμικό προσαρμόζεται ολοένα και περισσότερο, στις απαιτήσεις αλλά και τις δυνατότητες του χρήστη, ανάλογα με την ηλικιακή ζώνη στην οποία ανήκει και όπως είναι φυσικό, προσαρμοζόμενο αξιοποιεί τις καινοτόμες λύσεις που προσφέρει η εξέλιξη του υλικού.

2. Μέσα από συνδυαστική διδακτική μεθοδολογία διαλογικού ομάδας συνεργαστικού μοντέλου διδασκαλίας, δραματοποίηση θεματικών ενοτήτων, πολλαπλές αναπαραστάσεις και αλληλοδιδασκαλία, οι μαθητές μας «οδηγήθηκαν» σε ενεργητική συμμετοχή και δημιουργική ανακάλυψη. Από το μέρος φτάσαμε στο όλον. Ένα όλον μαγικό, με μαθητές να ξεχύνονται στην αυλή και να μπαίνουν στο χορό, με καθηγητές να ακολουθούν και να ενώνονται σε μια κοινωνία ονειρική, σε έναν οργανισμό καλό συντονισμένο. «Όταν τα μέρη συνεργάζονται, το όλον μπορεί να είναι μεγαλειώδες!» Ένα σημαντικό μάθημα για τα παιδιά μας, σε μια κοινωνία που αναζητά την αλληλεγγύη, σε μια χώρα που δικαιούται το «ωραίο όλον»!

Περισσότερα στοιχεία: