Γονείς ενημερωμένοι – χρήσιμοι για τα παιδιά τους

BO_INNOVATORIUM

Σύμφωνα με την επιταγή των νέων και συνεχώς μεταβαλλόμενων τάσεων στο χώρο της εκπαίδευσης σε διεθνές επίπεδο και με στόχο να εξοικειωθούν και οι γονείς με την εκπαιδευτική πραγματικότητα των παιδιών τους, το Σάββατο, 14 Σεπτεμβρίου, 2013, στην Ανοιχτή Αίθουσα Διδασκαλίας των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, πραγματοποιήθηκε Σεμινάριο για τους Γονείς των μαθητών και μαθητριών της Δ’ Τάξης του Δημοτικού μας στον τρόπο χρήσης του iPad στην εκπαιδευτική διαδικασία με εισηγητή τον Βασίλη Οικονόμου.

Οι μαθητές, από τη Δ’ Δημοτικού μέχρι και τη Α’ Λυκείου, αξιοποιούν στην καθημερινή διδασκαλία και τις σχολικές δραστηριότητες, τον Μαθητικό Υπολογιστή τους, εφαρμόζοντας στην πράξη το Εκπαιδευτικό Μοντέλο «1:1» (ένας μαθητής – ένας υπολογιστής).