Τι θέλουμε να κάνουν τα παιδιά μας, με τις Τ.Π.Ε.;

Screen-Shot-2013-07-08-at-10.19.00-AM

Αφορμή για το μικρό κείμενο που ακολουθεί, αποτέλεσε ένα e-mail που έλαβα (@haikalis), το οποίο περιείχε μια μόνο εικόνα. …Μια εικόνα χίλιες λέξεις; Δεν ξέρω… Στην εικόνα αυτή τίθεται ένα σημαντικό (κατά τη γνώμη μου) ερώτημα, για όσους πιστεύουν στην αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ερώτημα που θέτει τη βάση για γόνιμο προβληματισμό: «Τι θέλουμε να κάνουν τα παιδιά μας με την Τεχνολογία;» Οι απαντήσεις ταξινομήθηκαν στο πίνακα που ακολουθεί (προσθέτοντας κάποια στοιχεία που σκέφτομαι για το θέμα):

   
Να δημιουργούν διαφάνειες (prezi) Να ευαισθητοποιούν και να ευαισθητοποιούνται.
Να δημιουργούν Blogs Να ξεκινούν, ή και να συμμετέχουν σε συζητήσεις.
Να δημιουργούν Wordle Να βρίσκουν απαντήσεις …στις δικές τους ερωτήσεις.
Να δημοσιεύουν φωτογραφίες Να φτιάχνουν ομάδες …και να δουλεύουν σε ομάδες.
Να δημιουργούν Flipcharts Να αλλάζουν νοοτροπία, να επαναπροσδιορίζουν καταστάσεις.
Να δημιουργούν Videos Να κάνουν τη διαφορά σε επίπεδο γνώσεων, δεξιοτήτων στάσεων και αξιών.
Να ανακοινώνουν στο Edmodo Να αναλαμβάνουν δράση ή και δράσεις.
Να χρησιμοποιούν τον Διαδραστικό πίνακα Να φέρνουν αλλαγές…
Να αναπτύσσουν Apps (Applications)  

Ακόμα και χωρίς τους τίτλους (Λάθος/Σωστό) των δύο στηλών, η απάντηση για την κατεύθυνση που πρέπει να οδηγήσουμε τις προσπάθειές μας μοιάζει προφανής. …Πάντα πίστευα και πιστεύω συμφωνώντας εν μέρει, ότι:  «η τεχνολογία είναι «εργαλείο» και όχι μαθησιακό αντικείμενο με την στενή έννοια…». Υπάρχει η λογική που αναφέρει ότι και η ουσιαστική χρήση – αξιοποίηση των εργαλείων στον κατάλληλο χρόνο,  δημιουργεί σημαντική υπεραξία στη γνώση και τις δεξιότητες. Μήπως τελικά ο δημιουργικός συνδυασμός όλων όσων καταγράφονται στο πίνακα, είναι αυτός που θα φανεί χρήσιμος για τα παιδιά μας; Μήπως πολλά από τα παραπάνω …και ακόμη περισσότερα, είναι πολύτιμα εφόδια για τον πολίτη του κόσμου που θέλουμε να προετοιμάζουμε;