1:1. Η προσπάθεια των Εκπαιδευτηρίων Δούκα για την αξιοποίηση των Τεχνολογιών στην εκπαιδευτική διαδικασία από το 2005 μέχρι σήμερα»

Ως προσκεκλημένος ομιλητής στη Microsoft Hellas, είχα την ευκαιρία να παρουσιάσω την προσπάθεια των Εκπαιδευτηρίων Δούκα για την ένταξη και την αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία από το 2005 μέχρι σήμερα. Ένα έργο που στόχο έχει την εμπλοκή και των τεσσάρων βασικών παραγόντων της εκπαίδευσης: Μαθητές, Εκπαιδευτικούς, Γονείς και Σχολείο, σε ένα κόσμο διερεύνησης, μάθησης και καλλιέργειας ικανοτήτων 21ου αιώνα, ως αποτέλεσμα γνώσεων Δεξιοτήτων Στάσεων και Αξιών. Στη συνάντηση αυτή που παρακολούθησαν αρκετοί εκπρόσωποι εκπαιδευτηρίων από το λεκανοπέδιο και τη Θεσσαλονίκη παρουσιάστηκε και το νέο λειτουργικό σύστημα της Microsoft (Windows 8) καθώς και τα νέα tablets που το υποστηρίζουν. Ακολούθησε γόνιμος διάλογος για θέματα τεχνολογίας στην εκπαίδευση και ακούστηκαν αρκετές απόψεις για συγκροτημένη ανταλλαγή τεχνογνωσίας στο συγκεκριμένο θέμα. Β.Ο.