Συμμετοχή στο Συνέδριο ΕΤΠΕ

Με την εργασία: «Εκπαιδευτική Επίσκεψη στο Μουσείο της Ακρόπολης: Μια Διαθεματική Προσέγγιση που Ξεπερνά τα Όρια της Σχολικής Αίθουσας»,  Περίληψη | PDF (291.8Kb). συμμετέχουμε στο 3ο Πανελλήνιο Συνέδριο «Ένταξη και Χρήση των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία»

Τα πλήρη Πρακτικά του συνεδρίου.