Ημερίδα Μαθηματικών

Τα Εκπαιδευτήρια  Δούκα διοργανώνουν  ημερίδα με τίτλο: «Αξιοποιώντας, με καλές πρακτικές, ψηφιακά μέσα και εργαλεία στη διδασκαλία των Μαθηματικών της Δ/θμιας Εκπαίδευσης», το Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013, 9.00– 14.00 / Θέατρο πολιτιστικού Κέντρου ΔαΐςΠρακτικές αξιοποίησης ψηφιακών μέσων και εργαλείων στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί εμπλέκονται με την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων και εργαλείων στη διαδικασία της μάθησης των Μαθηματικών και στη διδασκαλία τους.

Ιδιαίτερα, αρκετοί εκπαιδευτικοί των Μαθηματικών, μέσω της Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Β’ επιπέδου για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στην Διδακτική Πράξη (http://b-epipedo2.cti.gr/), έχουν εμπλακεί βαθύτερα με την διδακτική αξιοποίηση των εκπαιδευτικών λογισμικών και των σύγχρονων ψηφιακών στο πλαίσιο σύγχρονων αντιλήψεων για την μάθηση.

Σκοπός της ημερίδας είναι η παρουσίαση καλών διδακτικών προτάσεων που σχεδιάστηκαν και (ή) εφαρμόστηκαν  στην τάξη των Μαθηματικών του Γυμνασίου και του Λυκείου.

Στόχος είναι να αναπτυχθεί ένας γόνιμος διάλογος σχετικός με τις καλές πρακτικές σχεδιασμού διδακτικών προτάσεων και εφαρμογής τους στην σχολική τάξη. Ερωτήματα, όπως τα παρακάτω καθιστούν τον διάλογο σχεδόν αναγκαίο και ωφέλιμο για τους εκπαιδευτικούς των Μαθηματικών που χρησιμοποιούν.

  • Ποιοι παράγοντες καθιστούν τη σχεδίαση μιας διδακτικής πρότασης των Μαθηματικών κατάλληλη για εφαρμογή στην τάξη;
  • Πόσο καλά μπορούν να συνδεθούν ψηφιακά μέσα και εργαλεία καθώς  και σύγχρονες αντιλήψεις για τη διδασκαλία των Μαθηματικών με την υπάρχουσα σχολική πραγματικότητα των Μαθηματικών της Δ/θμιας εκπαίδευσης;
  • Ποιες πρακτικές είναι πιο κατάλληλες για την εφαρμογή των διδακτικών προτάσεων στη σχολική τάξη;