“Ποιότητα είναι, να το κάνεις σωστά όταν κανείς δε κοιτάει…”. Henry Ford.

H συστηματική αυτοαξιολόγηση του Οργανισμού, μέσα από την οποία εντοπίστηκαν και ιεραρχήθηκαν περιοχές βελτίωσης, και η διαρκής παρακολούθηση μετρήσιμων στόχων οδήγησαν τον Οργανισμό στην καλλιέργεια μιας κουλτούρας Επιχειρηματικής Αριστείας, η οποία αποτελεί κινητήρια δύναμη για την υλοποίηση μιας σειράς νέων προσεγγίσεων σε θέματα διοίκησης, ανθρώπινου δυναμικού και διαδικασιών.

Η διασφάλιση της ποιότητας δεν είναι απλά μια εταιρική πρόθεση. Είναι άνθρωποι, οργάνωση, συστήματα, συνεργασίες, πίστη σε στόχους οι οποίοι πρέπει να υλοποιούνται.

Στο όμορφο αυτό ταξίδι, στο οποίο όλα τα μέλη του Οργανισμού γίναμε για δεύτερη φορά συνεπιβάτες, είχαμε την ευκαιρία να προσαρμόσουμε το Μοντέλο του E.F.Q.M. στην εκπαιδευτική διαδικασία και να προσαρμοστούμε στους κανόνες του. Μέσα από το ευρύ φάσμα των κριτηρίων του οδηγηθήκαμε σε μια ολιστική θεώρηση της ποιότητας των διαδικασιών μας με στόχο την αύξηση της ανταγωνιστικότητας και την εδραίωση του ηγετικού ρόλου που κατέχουν τα Εκπαιδευτήρια Δούκα στην αγορά.

Βασίλης Οικονόμου
Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής
Μέλος της Ομάδας Ποιότητας

H σημαντική ευρωπαϊκή Διάκριση E.F.Q.M. «Recognised for Excellence – 4 stars» (Αναγνώριση για Επιχειρηματική Αριστεία 4 αστέρων) πέτυχαν τα Εκπαιδευτήρια Δούκα, κατόπιν αξιολόγησης από τους διακεκριμένους αξιολογητές της Ελληνικής Εταιρίας Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ε.Ε.Δ.Ε.) τον Ιούνιο του 2012.

Η διάκριση αυτή είναι η μοναδική που δόθηκε μέχρι σήμερα από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό «European Foundation for Quality Management», σε σχολείο στην Ελλάδα και μια από τις ελάχιστες που δόθηκαν σε σχολεία σε ολόκληρη την Ευρώπη για το 2011-2012.