Χρήσιμες διευθύνσεις για το iPAd στην εκπαίδευση…

http://www.livebinders.com/play/play_or_edit?id=26195

http://apps.cultofmac.com/

http://askatechteacher.wordpress.com/2012/04/11/107-favorite-ipad-apps-for-k-8/

http://www.eschoolnews.com/2011/01/07/10-of-the-best-apps-for-education/

http://www.edutopia.org/ipad-apps-elementary-blooms-taxomony-diane-darrow

http://www.maclife.com/article/features/ipads_classroom_are_changing_face_education

http://www.sfhs.com/academics/technology/one-to-one/index.aspx

http://www.scoop.it/t/ipads-for-learning/p/1113937884/100-ipad-apps-perfect-for-middle-school-edudemic

http://www.gartner.com/technology/reprints.do?id=1-17TT1BN&ct=111031&st=sb

http://www.youtube.com/watch?v=LWUFXE0OLEw&feature=youtube_gdata_player

http://larryferlazzo.edublogs.org/2011/12/31/the-best-resources-for-beginning-ipad-users/