iPad …ένα μέσο …καταλύτης στην εκπαιδευτική διαδικασία…

Άρθρο για τα iPads στα Εκπαιδευτήρια Δούκα εκδόθηκε στο καινούριο περιοδικό iPlanet που εκδίδει η iSquare. Θα το βρείτε στο κομμάτι Εκπαίδευση στην σελίδα 36 και 37.

http://www.iplanet.com.gr/

[Κάποτε δεν ήταν καθόλου προφανές ότι κάθε μαθητής θα είχε το δικό του μολύβι (1 student: 1 pencil) ούτε ότι κάθε μαθητής θα είχε το δικό του βιβλίο (1 student: 1 book). Σήμερα πλέον που κάθε μαθητής καλείτε να έχει το δικό του μαθητικό υπολογιστή (1 student: 1 computer), ποια μπορεί να είναι η συνέχεια; Επειδή κάθε μαθητής είναι ξεχωριστός θα πρέπει να έχει και το δικό του προσωπικό αναλυτικό πρόγραμμα (1 student: 1 curriculum);

Κάτω από το γενικό τίτλο «εκπαιδευτική τεχνολογία 1:1» (“1:1 educational computing”), περιγράφεται η πρακτική κατά την οποία κάθε μαθητής μέσα σε μια τάξη, διαθέτει μια ατομική υπολογιστική συσκευή, με την οποία συμμετέχει στις μαθησιακές δραστηριότητες. Η πρακτική αυτή αποδεικνύει, καθώς εξελίσσεται, τα αδιαφιλονίκητα οφέλη που προσφέρει στη μάθηση.

Η ένταξη του Μαθητικού Υπολογιστή (M.Y.) στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει ξεκινήσει στα Εκπαιδευτήρια Δούκα τα τέσσερα τελευταία χρόνια, όπου το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών (από τη Δ’ Δημοτικού μέχρι και τη Γ’ Γυμνασίου) χρησιμοποιούν τον προσωπικό τους Μ.Υ. και το ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που περιέχει, στο σχολείο, στο σπίτι αλλά και σε άλλες σχολικές δραστηριότητες.

Στο «Σχολείο του Μέλλοντος», ο Μαθητής γίνεται συμμέτοχος στην προσωπική του μάθηση και στα εκπαιδευτικά δρώμενα. Ο Δάσκαλος γίνεται συνεργάτης και καθοδηγητής, οργανώνει, εμπνέει και δημιουργεί βιωματικές δραστηριότητες. O Γονέας είναι ενεργός συμμέτοχος στις δραστηριότητες της εκπαιδευτικής οικογένειας.

Πολλά και αποδεδειγμένα πλέον τα οφέλη για τον μαθητή από αυτή την αλλαγή της εκπαιδευτικής διαδικασίας και αντίστοιχα πολλές και σημαντικές οι βραβεύσεις από Ελληνικούς (Υπ. Παιδείας) και Διεθνείς Οργανισμούς για την δημιουργική καινοτομία που επιτελείτε στην Εκπαίδευση.

Ένας Εκπαιδευτικός Οργανισμός που βασίζεται στις αρχές του «Σχολείου του Μέλλοντος» και πρωτοπορεί στην ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση, δε θα μπορούσε να μην συμπεριλάβει το iPad στα εκπαιδευτικά του μέσα, με στόχο τη διαρκή βελτίωση της ποιότητας του μαθήματος. Τη σχολική χρονιά που διανύουμε, οι μαθητές του Νηπιαγωγείου, της Α’ και Β’ Δημοτικού, καθώς και της Α’ Λυκείου των Εκπαιδευτηρίων Δούκα, χρησιμοποιούν τη συσκευή αυτή κατά τη διάρκεια των μαθημάτων τους.    

Επειδή πιστεύουμε ότι το εκπαιδευτικό υλικό που περιέχεται στο Μαθητικό Υπολογιστή (iPad), είναι ένας από τους σημαντικούς παράγοντες επιτυχίας του εγχειρήματος, προχωρήσαμε στη σχεδίαση και την ανάπτυξη ειδικευμένου πολυμεσικού λογισμικού, με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευτικών και των μαθητών μας.

Η εμπλοκή των εκπαιδευτικών στη σχεδίαση και συγγραφή των πολυμεσικών εφαρμογών ενισχύει την εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι πολύ σημαντικό γι’ αυτόν που γνωρίζει τις ανάγκες της τάξης, να χρησιμοποιεί κατάλληλα το λογισμικό που έχει προκύψει από τη συνεργασία όλων. Οι εκπαιδευτικοί είναι σε θέση να προτείνουν και να σχεδιάσουν δικές τους εκδοχές για να ικανοποιήσουν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις τους. Το στοχευμένο λογισμικό μεταθέτει σε αυτούς τον πλήρη έλεγχο της εκπαιδευτικής δραστηριότητας.  

Η μάθηση μέσω του Μαθητικού Υπολογιστή (iPad) δίνει την ευκαιρία στο μαθητή να προσεγγίσει την πληροφορία με πολλαπλούς τρόπους. Δεν ανταγωνίζεται τις υπάρχουσες μεθόδους διδασκαλίας, αλλά τις συμπληρώνει. Καλλιεργεί την πρωτοβουλία, επαναπροσδιορίζει το ρόλο του εκπαιδευτικού και τον εφοδιάζει με χρήσιμα «εργαλεία» που του δίνουν την δυνατότητα να «απελευθερώσει τις δυνάμεις» του μέσα στην τάξη. Ενθαρρύνει την έρευνα και την αναζήτηση πληροφοριών. Εξατομικεύει τη διδασκαλία. Ανατρέπει τη σειριακή μάθηση. Κατηγοριοποιεί τα δεδομένα και τις πληροφορίες. Βελτιώνει την ικανότητα ανάλυσης και σύνθεσης των πληροφοριών. Συνδυάζεται με τον διαδραστικό πίνακα που αποτελεί σημαντικό μέσο ευαισθητοποίησης, κινητοποίησης και αξιολόγησης των γνώσεων που απέκτησαν οι μαθητές.

Μια δραστηριότητα στην Α’ Δημοτικού, για παράδειγμα, αξιοποιώντας το iPad στο μάθημα των πινάκων διπλής εισόδου ξεκινά θέτοντας διδακτικούς στόχους, όπως:
•    ο προσανατολισμός στο χώρο με τη χρήση συντεταγμένων,
•    η εξάσκηση της λεπτής κινητικότητας των μυών του χεριού,
•    η εξάσκηση της παρατηρητικότητας,
•    η εξάσκηση στην πρόσθεση,
•    η εξατομικευμένη διδασκαλία με το ρυθμό του κάθε μαθητή,
•    η ενίσχυση της αυτοπεποίθησης μέσω της επίτευξης των ατομικών στόχων,
•    οι τεχνικές επαλήθευσης και
•    η καλλιέργεια δεξιοτήτων χρήσης πολυμεσικών εφαρμογών και αλληλεπιδραστικών επιφανειών.
Η μεθοδολογία που ακολουθείται συμβάλλει στην ενεργητική εμπλοκή των παιδιών και στην προσέγγιση της γνώσης ως ολότητας. Τα γνωστικά αντικείμενα παρουσιάζονται με τη μορφή «παιχνιδιού», συνδέονται με τα ενδιαφέροντα και τα βιώματα των παιδιών, ώστε να τα γνωρίσουν, να τα κατανοήσουν και να αντιληφθούν τη χρησιμότητά τους στην καθημερινή τους ζωή. Η άμεση επιβράβευση και ο σεβασμός στον ατομικό ρυθμό ανάπτυξης και εκμάθησης του κάθε παιδιού, συνεισφέρουν σ’ αυτήν την προσέγγιση.

Στο τέλος κάθε δραστηριότητας εκτός από το βαθμό εμπέδωσης των γνώσεων από τους μαθητές, ο εκπαιδευτικός αξιολογεί το σύνολο της προσπάθειας. Ποιοί από τους στόχους επιτεύχθηκαν, ποιοί όχι και ποιοί άλλαξαν. Ποιές δραστηριότητες άρεσαν στα παιδιά  και ποιές και γιατί δεν τους άρεσαν; Τι θα άλλαζε και τι θα επαναλάμβανε; Πόσο βοήθησε η υλικοτεχνική υποδομή της τάξης; Πώς ανταποκρίθηκαν στις νέες τεχνολογίες τα παιδιά;  Οι εφαρμογές ήταν ευχάριστες για εκείνα; κ.λ.π.

Μέσα από ένα συναρπαστικό ταξίδι στον κόσμο της γνώσης, με αρωγό την τεχνολογία αλλά και με επίκεντρο τον Άνθρωπο προβάλλουμε τις εκπαιδευτικές εξελίξεις του μέλλοντος στο παρόν και υλοποιούμε το όραμά μας για ένα σχολείο πιο ευχάριστο, πιο δημιουργικό, πιο αποτελεσματικό, πιο χρήσιμο!

Πρόσφατη έρευνα δείχνει ότι οι μαθητές που χρησιμοποιούν τεχνολογικά εξελιγμένες ψηφιακές μικροσυσκευές, παρουσιάζουν καλύτερα αποτελέσματα στο σχολείο. Σύμφωνα με την ίδια έρευνα, οι μαθητές «ξεγελιούνται» και ασχολούνται με κάτι που στην παραδοσιακή του μορφή, θα τους ήταν εξαιρετικά βαρετό, ενώ τώρα εμβαθύνουν με όρεξη και δημιουργικό ενδιαφέρον.

Αν επιχειρήσουμε να προσδώσουμε στην τεχνολογία τη θέση που της αναλογεί στην εκπαιδευτική διαδικασία – αν την καταστήσουμε δηλαδή, «εργαλείο» διερεύνησης και μάθησης και πάψουμε να τη θεωρούμε πανάκεια ή ευκαιρία για ανούσια και επιδερμική διασκέδαση, ή ακόμα και μέσο για άσκοπες πλοηγήσεις – ίσως να ανοίξουν νέες προοπτικές. Ίσως ο εκπαιδευτικός να έχει την δυνατότητα  να αξιοποιήσει διαφορετικά διδακτικά μοντέλα και να βρεθεί δίπλα στον μαθητή αποτελεσματικότερα…

Ο Δρ. Μάνφρεντ Σπίτσερ επισημαίνει ότι: «Η μάθηση επιτυγχάνεται καλύτερα όταν έχουμε καλή διάθεση». Θα ήθελα να σημειώσω κάτι που όποτε το σκέφτομαι, σιγουρεύομαι ότι η προσπάθειά μας για αξιοποίηση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι στο σωστό δρόμο… Είναι τα λόγια του Λεονάρντο ντα Βίντσι, ο οποίος είχε πει: «…Η μελέτη χωρίς επιθυμία κλειδώνει τη μνήμη και δεν συγκρατεί τίποτα από αυτά που δέχεται…»

Με τις νέες αυτές προσεγγίσεις προσπαθούμε να δημιουργήσουμε την επιθυμία για μάθηση. Ο Μαθητικός Υπολογιστής (iPad) και το εύχρηστο λογισμικό που έχει πλέον στη διάθεσή του ο εκπαιδευτικός, εμπλουτίζουν τα μαθήματά του, δημιουργούν πολλαπλές αναπαραστάσεις στους μαθητές με στόχο την κινητοποίησή τους και την ευκολότερη εμπέδωση της ύλης. Κυρίως όμως καλλιεργούν ικανότητες του 21ου αιώνα, ενός μίγματος γνώσεων, δεξιοτήτων, στάσεων ή και αξιών…

Κωνσταντίνος Ι. Δούκας
Διευθύνων Σύμβουλος
Εκπαιδευτήρια Δούκα

Βασίλης Οικονόμου
Υπεύθυνος Συστημάτων Πληροφορικής
Εκπαιδευτήρια Δούκα]

Οι σελίδες του περιοδικού σε μορφή .pdf.

Σχολιάστε

Εισάγετε τα παρακάτω στοιχεία ή επιλέξτε ένα εικονίδιο για να συνδεθείτε:

Λογότυπο WordPress.com

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό WordPress.com. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Twitter

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Twitter. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Φωτογραφία Facebook

Σχολιάζετε χρησιμοποιώντας τον λογαριασμό Facebook. Αποσύνδεση /  Αλλαγή )

Σύνδεση με %s