Παρουσίαση του Σχολείου του Μέλλοντος στα κεντρικά γραφεία της APPLE

Την Τετάρτη 1/6/2011 πραγματοποιήθηκε παρουσίαση του Σχολείου του Μέλλοντος που υλοποιούν τα Εκπαιδευτήρια Δούκα στα κεντρικά γραφεία της APPLE στο Λονδίνο.

Στη συνέχεια (2/6/20011), παρακολουθήσαμε τον τρόπο με τον οποίο εφαρμόζεται η μέθοδος 1:1 (ένας μαθητής – ένας υπολογιστής), σε ένα σχολικό συγκρότημα στη Σκοτία (σε μικρότερη κλίμακα όσον αφορά στον αριθμό των υπολογιστών και των μαθητών).

Στο σχολείο αυτό χρησιμοποιούνται iPad στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι μαθητές από μικρή ηλικία έχουν το προσωπικό τους iPad στη σχολική τους τσάντα. Εργάζονται σε ομάδες ή και ατομικά σε διάφορες θεματικές ενότητες. Στο μάθημα των εικαστικών οι μεγαλύτεροι μαθητές ζωγραφίζουν – εκφράζονται καλλιτεχνικά, αξιοποιώντας τις εκπληκτικές δυνατότητες του υπολογιστή αυτού και του αντίστοιχου εστιασμένου λογισμικού.