6ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις Τ.Π.Ε.

Στο συνέδριο: «Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη» (Σύρος 6, 7, 8 Μαΐου 2011), θα  συμμετάσχει και ο Βασίλης Οικονόμου με την εισήγηση: «Η Ένταξη του Μαθητικού Υπολογιστή στην Εκπαιδευτική Διαδικασία», (Κυριακή 11:30 π.μ.)

Σκοπός του Συνεδρίου είναι ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος αναφορικά με την εφαρμογή των «Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (ΤΠΕ-Ε), καθώς και τις σύγχρονες πρακτικές τους έτσι όπως διαμορφώνονται στη σχολική πραγματικότητα. Ιδιαίτερα στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει τους/τις εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση ανάδειξης των θεμάτων διδακτικής μεθοδολογίας με την αξιοποίηση ΤΠΕ.

To πρόγραμμα σε μορφή αρχείου .pdf (Programma_Syros) Δικτυακοί τόποι: www.e-diktyo.eu και http://www.epyna.gr/