Υλικό Ψηφιακού Σχολείου

Όλα τα μέχρι τώρα βιβλία που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο του Ψηφιακού Σχολείου δίνονται παρακάτω:

Νεοελληνική Γλώσσα

Λογοτεχνία

Αρχαία Ελληνικά

Μαθηματικά

Φυσική

Χημεία

Βιολογία

Γεωγραφία

Θρησκευτικά

Πληροφορική

Τεχνολογία

Αισθητική Αγωγή

Ξένες Γλώσσες