Χρήσιμες διευθύνσεις για iPad

Ορισμένα sites τα οποία αναφέρονται στο iPad και την εισαγωγή του στην εκπαίδευση.

  1. 39 sites για τη χρήση  iPads στην τάξη: http://mediaspecialistsguide.blogspot.ca/2011/10/38-sites-on-using-ipads-in-classroom.html#.UNqJIqVIqof
  2. iPads στην τάξη:  http://www.schrockguide.net/ipads-in-the-classroom.html
  3. iPads στο σχολείο: http://www.ipadinschools.com
  4. 5 Reasons The iPad Will Stay The King of the Classroom http://www.edudemic.com/2013/01/ipad-king-of-classroom/
  5. 23 Things Every Teacher Should Be Able to Do with an iPad http://www.teachthought.com/technology/23-things-every-teacher-should-be-able-to-do-with-an-ipad/
  6. 62 Interesting ways to Integrate iPad in your Classroom http://www.educatorstechnology.com/2013/03/62-interesting-ways-to-integrate-ipad.html
  7. The 55 Best Free iPad apps for Education http://www.teachthought.com/apps-2/the-55-best-best-free-education-apps-for-ipad/
  8. 18 iPad uses classrooms are benefiting from http://www.schargel.com/2013/03/05/18-ipad-uses-how-classrooms-are-benefiting-from-apples-tablets/
  9. 11 Essential Tools for better Project Based Learning http://www.teachthought.com/learning/project-based-learning/11-tools-for-better-project-based-learning/
  10. iSchool campus Idaho http://www.mactrast.com/2013/03/welcome-to-idahos-ischool-an-inspirational-ipad-story/

[Αισθάνομαι την ανάγκη να επισημάνω ότι η εγκυρότητα των στοιχείων αφορά τους συντάκτες των έρθρων στους ιστότοπους (websites) που συλλέξαμε]