Εφαρμόζοντας εκπαιδευτικά σενάρια στον εικονικό κόσμο του MinecraftEDU

Φαντάζομαι – σχεδιάζω – αναζητώ – δημιουργώ – προσομοιάζω μέσα σε ένα ψηφιακό παιχνίδι.

Ένα περιβάλλον με αρκετά στοιχεία gamification που διαθέτει:

 • Πλήρη παλέτα εργαλείων (Blocks, Commands, Inventory, μια κατηγοριοποιημένη βιβλιοθήκη αντικειμένων δηλαδή, που διαθέτει Animals, Tools (αξίνα, φτυάρι, κ.λπ.), Utilities (διακόπτες, πυρσοί, γυάλινα παράθυρα κ.λπ.).
 • Δυνατότητα απόδοσης ιδιοτήτων σε πολλά από τα αντικείμενα.
 • Δύο βασικές καταστάσεις δημιουργίας
  • Creative mode (απεριόριστα αντικείμενα, εύκολη διαδικασία κατασκευής).
  • Survival mode (περιορισμένα υλικά (πόροι), σταδιακή (αργή) διαδικασία κατασκευής.

%cf%83%cf%84%ce%b9%ce%b3%ce%bc%ce%b9%cf%8c%cf%84%cf%85%cf%80%ce%bf-2016-11-30-7-02-26-%ce%bc%ce%bcΈνα περιβάλλον με στοιχεία gamification, ένα διαδικτυακό πεδίο δράσης, με αρκετά εργαλεία και δομικά χαρακτηριστικά, έτοιμο να υποδεχτεί τη δημιουργική φαντασία όχι μόνο των μαθητών και του εκπαιδευτικού μιας τάξης, αλλά και συνεργαζόμενων μαθητών διαφορετικών τάξεων, διαφορετικών σχολείων χωρίς κανένα γεωγραφικό περιορισμό.

Το περιβάλλον δεν περιορίζεται σε κάποια συγκεκριμένη θεματική περιοχή. Ο δημιουργός (μαθητής, εκπαιδευτικός, γονιός), μέσα από διαθεματικές προσεγγίσεις, έχει τη δυνατότητα να σχεδιάσει και να υλοποιήσει έργα, …από προσομοιώσεις λειτουργίας ψηφιακών κυκλωμάτων, περιοχές γεωγραφικού ενδιαφέροντος, χάρτες χημικών στοιχείων του περιοδικού πίνακα, αντικείμενα βιολογικού ενδιαφέροντος, …μέχρι κτήρια του αρχαίου πολιτισμού μιας χώρας μέσω των οποίων μελετάται η κουλτούρα της.

Στον Εκπαιδευτικό μας Οργανισμό κινούμαστε σε δύο βασικούς άξονες όσον αφορά στην αξιοποίηση του περιβάλλοντος.

  • Δημιουργία μικρόκοσμων στην STEM περιοχή των επιστημών, όπου μαθητές δημιουργούν περιβάλλοντα πειραματισμού που απευθύνονται σε μικρότερους μαθητές ώστε να κατανοήσουν καλύτερα βασικές έννοιες.
  • Συνεργατική δημιουργία κτηρίων αρχαιολογικού ενδιαφέροντος για τη μελέτη ιστορικών γεγονότων αλλά και εικαστικών  προσεγγίσεων στο μάθημα της Ιστορίας, των Αρχαίων Ελληνικών και των καλλιτεχνικών.

Β.Ο. [10/2016]