Ψηφιακό Σχολείο – Εμπλουτισμένα Βιβλία

Μαθήματα Α΄ Γυμνασίου
Γεωλογία- Γεωγραφία http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/index.php?course=DSGYM-A102(http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-A102/148/1056,3798/)
Γαλλικά Unité 0, Unité 1, Unité 2, Unité 3, Unité 4, Unité 5, Unité 6, Unité 7
Πληροφορική http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/index.php?course=DSB100(http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB100/259/1897,6283/)
Μαθήματα Β΄ Γυμνασίου
Αρχαία Ελληνικά (μτφρ) Ομηρικά Έπη Ιλιάδα http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/index.php?course=DSGYM-B108(http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B108/208/1441,4841/)
Μαθηματικά http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/index.php?course=DSGYM-B105(http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B105/210/1465,4865/)
Φυσική http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/index.php?course=DSGYM-B200(http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B200/105/837,3102/)
Χημεία  http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/index.php?course=DSGYM-B202(http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B202/219/1998,5022/)
Γεωλογία-Γεωγραφία http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/index.php?course=DSGYM-B106(http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B106/149/1064,3846/)
Πληροφορική http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/index.php?course=DSB101(http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSB101/257/1887,6230/)
Θρησκευτικά http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/index.php?course=DSGYM-B118(http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-B118/106/845,3154/)
Αγγλικά  http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/index.php?course=DSDIM-B100(http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-B100/256/1873,6199/)
Μαθήματα Γ΄ Γυμνασίου
Αισθητική Αγωγή – Μουσική http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/index.php?course=DSGYM-C114(http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGYM-C114/169/1169,4295/)
Μαθήματα Α΄ Λυκείου
Άλγεβρα και Στοιχεία Πιθανοτήτων – http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/index.php?course=DSGL-A100(http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A100/261/1899,6291/)
Βιολογία  http://digitalschool-admin.minedu.gov.gr/modules/ebook/index.php?course=DSGL-A105(http://digitalschool-admin.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A105/230/1700,5458/)
Χημεία  Κεφάλαιο 2
Θρησκευτικά http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/index.php?course=DSGL-A106(http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A106/116/896,3324

Αγγλικά

Βιολογία

Γαλλικά

Γεωγραφία

Ελληνική Γλώσσα

Θρησκευτικά

Μαθηματικά

Πληροφορική και Τεχνολογία

Φυσική

Χημεία

 

Ψηφικά βιβλία: http://ebooks.edu.gr/2013/allmaterial.php